ప్రఖ్యాత కవి, కథా రచయిత కాళీపట్నం రామారావు కన్నుమూశారు. ఆయన వయస్సు 96 సంవత్సరాలు. కొంతకాలంగా వయోభారంతో …

関連ツイート

https://twitter.com/ALFaRoQ__OMar/status/1401174252552867847 https://twitter.com/taeyunqi/status/1401174243719532551 https://twitter.com/kara_geoisii/status/1401174177470509062