วิธีการโอน NFT จาก Bitkub Next ไป Metamask Wallet ผ่านฟังก์ชันใหม่ของทาง Butkub Next.

関連ツイート

https://twitter.com/nftangelgirl/status/1637481675243376642