Senbatsu: Ohori Megumi (Meetan) Noro Kayo (Nontii) Akita Kazue (Kazu) Serina (Serinko) (WCenter) Urano Kazumi (CinDy) Kimoto Yuki (Ki~bou) Kouchi …

関連ツイート